Tuesday, 5 April 2011

Visi dan Misi


 VISI

Visi Jabatan Ilmu Pendidikan adalah untuk Menjadi Jabatan terunggul pada tahun 2020 di Institut Perguruan Tun Hussein Onn.

MISI

Jabatan Ilmu Pendidikan beriltizam untuk melatih dan melahirkan guru yang kompetetif menguasai ilmu Pedagogi, Psikologi, Pendidikan di Malaysia dan Bimbingan dan Kaunseling. Jabatan ini juga beriltizam untuk melahirkan 
guru Prasekolah dan Pendidikan Pemulihan yang berilmu, 
berketrampilan berfikiran reflektif, berakhlak mulia dan 
mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi 
memenuhi aspirasi 
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Followers

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More