Saturday, 2 April 2011

Latarbelakang Jabatan Ilmu Pendidikan

Jabatan Ilmu Pendidikan merupakan sebuah jabatan yang melaksanakan kursus-kursus pembangunan profesionalisme yang merentasikan pelbagai jabatan dan disiplin ilmu. Kursus-kursus yang dikendalikan oleh jabatan ini bertujuan untuk melengkapkan peserta kursus dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan. Jabatan ini sentiasa komited dalam membangunkan modal insan di IPG Kampus Tun Hussein Onn dan di sekolah-sekolah dalam merealisasikan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).


Jabatan Ilmu Pendidikan berhasrat menjadi pemimpin pedagogi yang ulung berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Justeru, fokus utama Jabatan Ilmu Pendidikan pada tahun ini ialah kepada pembangunan sumber manusia (pendidik) yang mempunyai tahap profesionalisme keguruan yang tinggi, kemahiran pedagogi yang unggul serta memiliki pengetahuan kandungan yang mantap. Semua kursus dan aktiviti yang dirancang adalah menjurus kepada ketrampilan profesionalisme keguruan.


•  Memberikan kursus profesionalisme keguruan kepada para pensyarah dan pelajar-pelajar IPG Kampus Tun Hussein Onn.


•  Memberi latihan dan kursus dalam perkhidmatan kepada guru-guru di sekolah.


•  Memberi khidmat bimbingan kepada semua pendidik yang yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum prasekolah. 

Followers

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More