Wednesday, 4 January 2012

JURNAL PENYELIDIKAN 2011

04 Jan 2012 :

Unit PraSekolah, Jabatan Ilmu Pendidikan, IPGK Tun Hussein Onn telah berjaya menerbitkan Jurnal Penyelidikan Tindakan Pra Sekolah 2011. Dalam jurnal ini terdapat 20 jenis penyelidikan tindakan oleh Guru Pelatih Pra Sekolah PISMP.

Penyelidikan ini telah dibentang oleh guru pelatih dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Pra Sekolah 2011 yang bertemakan " Mengoptimumkan Pendidikan Awal Demi Generasi Esok" di IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat.Jurnal Penyelidikan Tindakan 2011:

1. Meningkatkan kecemerlangan fizikal kanak-kanak prasekolah melalui permainan polis
~ Basyir Marwan b Azimat, Alimah bt Atan & Zulkifly Yaakob

2. Aktiviti Sosiodrama Membantu Meningkatkan Perkembangan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah
~ Muhamad Azim b Muhamad, Dr. Kamisah bt Buang & Azlan b Lin

3. Penggunaan Kaedah Main 'Parallel' Untuk Meningkatkan Kemahiran Seriasi Dalam Kalangan Murid PraSekolah
~ Cherrish Lim, Dr Kamisah bt Buang & Fadhilah bt Aspar

4. Penggunaan Kad Nombor Taktil Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengenal Nombor 1 hingga 10 Kanak-kanak PraSekolah
~ Fasikhah bt Ahmad Jakhisi, Saedah bt Sukiran & Mohd Roslan b Aroff

5. Strategi Latih Tubi Membantu Meningkatkan Kemahiran Menulis Huruf Kecil 'a' Hingga 'g' Dalam Kalangan Kanak-kanak PraSekolah
~ Farhana bt Sukimin, Zulkifly b Yaakob & Mahat b Ibrahim

akan dimuatnaik sedikit masa lagi.....

Followers

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More